Käes on oodatud koolivaheaeg…

Alates 16.märtsist on toimunud distantsõpe, mis on nõudnud palju pingutust nii õpilastelt, lapsevanematelt kui õpetajatelt. Aitäh kõikidele suure töö eest! Käes on kevadvaheaeg, mis annab võimaluse nautida nädalake kergemaid päevi. Mida vaheajaga peale hakata, kui tuleb kodus püsida? Kindlasti tasuks võimalikult vähe arvutis ja telefonis aega veeta ning rohkem õues liikuda. Elame ju maal ning küllap leiame tegevusi, mida perega koos ette võtta. Ja maakodus on ju ikka vaja midagi teha! Haridus- ja Teadusministeerium annab teada, et põnevaid mõtteid, tegevusi ja algatusi koondatakse portaali Teeviit, kust kõigil on võimalik ammutada inspiratsiooni koolivaheaja veetmiseks.

Mis vaevab minu südant? Ka meie koolis on neid õpilasi, kes viimase kuu jooksul õppetöösse täie tõsidusega ei suhtunud ning üles jäid mitmed võlgnevused. Palun leidke siis vaheajal endas jõudu mõni tegemata töö ära lõpetada.

Mis saab peale vaheaega? Distantsõpe jätkub kuni 15.maini. Mis saab alates 18.maist? Kui COVID-19 epideemia taandub, algab koolides üleminekuaeg (distantsõpe + kontaktõpe), mil kontaktõpe on pigem erandlik ning mõeldud eelkõige lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Kindel on see, et sel aastal 9.klassi õpilased lõpueksameid sooritama ei pea, lõputunnistus antakse välja aastahinnete alusel.

Soovin kooliperele ja lastevanematele head vaheaega ning õpilastele tahet valmistuda selleks, et õppeaasta edukalt “ilma sabadeta” lõpetatud saaks.

Direktor

Otsime uut töötajat! TÄHTAEGA UUENDATUD!

Metsapoole Põhikool pakub 2019/20.õppeaastast tööd eesti keele ja kirjanduse õpetajale.

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 10.augustiks 2019 Metsapoole Põhikool, Metsapoole küla 86010, Häädemeeste vald, Pärnumaa või metsapoole@haademeeste.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt tel 58190593.

TÄHTIS!

KOOLIL UUS MEILIAADRESS!

Alates 1.jaanuarist 2018 töötab ainult

metsapoole@haademeeste.ee

 

Vanal aadressil

kool@metsapoole.edu.ee

me enam kirju kätte ei saa.

 

 

Lastevanemate koosolek

Teisipäeval, 14.novembril kell 15.45 ootame Teid  võimlahoonesse Metsapoole Põhikooli lastevanemate koosolekule.

Päevakava:

Tervituskohv ja kook

  1. Lühikoolitus „Nutisõltuvus, selle avaldumise märkamine ja lapsevanema sekkumine“,

koolitust viib läbi Eda Leesalu, Pärnu Haigla Pärnumaa Laste ja noorte vaimse tervise keskus

2. Lühike kokkuvõte eelmisest kooliaastast ja käesoleva õppeaasta korraldus.

Direktor Esta Vesik

Lastevanemate vestlused aineõpetajate ja klassijuhatajatega.

 

KONKURSS

Metsapoole Põhikool võtab konkursi korras alates 01.09.2017 tööle osalise tööajaga INGLISE KEELE ÕPETAJA.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata 18.maiks aadressil kool@metsapoole.edu.ee või Metsapoole küla 86010 Häädemeeste vald Pärnumaa. Lisainfo tel 58190593.