Ülejäänud klassid jätkavad distantsõppel, vajalik teave e-koolis.