Info

Metsapoole Põhikool asub Pärnumaal Häädemeeste vallas Ikla piiri lähedal. Kohaliku hariduselu alguseks loetakse aastat 1853. Praegune koolimaja sai valmis 1932. aastal. 1999. aastal tehti koolihoones põhjalik kapitaalremont.

Pärnu maakonnas paistab kool silma tugeva  rahvatantsualase tegevusega. Nii õpilased kui ka õpetajad osalevad aktiivselt kohalikus kultuuri-ja hariduselus.

Koolis asuvad ka Häädemeeste Muusikakooli ruumid. 2010.aastal esitas kool ministeeriumile sisehindamise aruande 2006-2009.a. kohta. Nõuniku tagasisidearuandes välja toodud õppeasutuse tugevused on järgmised:

1) Õppeasutuses on sõbralik ja koostööle orienteeritud õhkkond.
2) Koolis rakendatav õppekorraldus ja -meetodid toetavad õpilaste õpimotivatsiooni ja arengut.
3) Koostöö teiste valla allasutustega on märkimisväärne ja teistele eeskujuks.
4) Silmapaistvalt hea on olnud kooli tantsualane ja muusikaline tegevus.

Käesoleval õppeaastal õpib Metsapoole Põhikoolis 44 õpilast.
Õpetajaid töötab koolis 12.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga