Teenuste loetelu ja kehtestatud hinnad

 

 V Ä L J A V Õ T E

HÄÄDEMEESTE VALLAVALITSUSE

KORRALDUSEST nr 210 (27.mai 2014)


Häädemeeste Vallavalitsuse  ja hallatavate asutuste poolt osutavate teenuste loetelu ja hindade kehtestamine

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, § 30 lõike 3, haldusmenetluse seaduse § 5 lõike 3, Häädemeeste Vallavolikogu 13.03.2013. a määruse nr 3 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 73 lõike 5 ja  Häädemeeste Vallavolikogu 14.juuni 2000. a määrus nr 14) punkti 741, Häädemeeste Vallavolikogu 14. juuni 2000. a määrusega nr 11 kinnitatud “Häädemeeste vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra” (RT IV, 30.05.2014, 40) punkti 18.7, annab Häädemeeste Vallavalitsus

 

k o r r a l d u s e :

 

1.       Kehtestada Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt osutatavate tasuliste teenuste loetelu ja hinnad alljärgnevalt:

 

1.8. Metsapoole Põhikooli ruumide ja teenuste kasutamine:

1.8.1 koolimaja ruumide kasutamine

1.8.1.1 saal                                                                               7 eur/tund

1.8.2 helitehnika üür (koos helitehnikuga)                                     20 eur/tund

1.8.3 Võimlahoone ruumide ja teenuste kasutamine:

1.8.3.1 spordisaal üritusteks ja rühmategevusteks                        10 eur/tund

1.8.3.2 spordisaal koos jõusaaliga individuaaltegevusteks

1.8.3.2.1 lapsed                                                                         0,5 eur/kord

1.8.3.2.2 täiskasvanud                                                               1 eur/kord

1.8.3.2.3 kuupilet lastele                                                           4 eurot

kuupilet täiskasvanutele                                                           7 eurot

1.8.3.3 sauna kasutamine kuni 10 inimest                                10 eur/tund

1.8.3.3.1 iga lisanduv kasutaja                                                 1 eur/tund

1.8.3.4 lugemissaali kasutamine üritusteks                               7 eur/tund

1.8.3.5 söögisaali kasutamine (ilma köögi kasutuseta)               7 eur/tund

1.8.3.6 söögisaali kasutamine perekondlikeks sündmusteks

(köögi kasutamise võimalusega)                                             100 eur/kord

1.8.3.6.1 matuste puhul                                                          50 eur/kord

 

12.       Käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud Metsapoole Põhikooli võimla teenuste hindu rakendatakse 01.juulist 2014.a

 

13.      Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

Ants Järvesaar

Vallavanem

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga