Riiklik järelevalve

Haldusjärelevalvet õpeeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kontakt: Munga 18, Tartu 50088, telefon 7350222, e-post: hm@hm.ee