Õppenõukogu koosolekud 2021/22

 

30.august 2022 (eelm õa viimane)   

 1. Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine                      
 2. 2021/22. õa  aruanne, õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 3. 2022/23.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 4. Informatsioon

29.september 2022

 1. 2022/23. õa üldtööplaani kinnitamine
 2. Informatsioon

29.november 2022

 1.  8.kl. loovtööde valiku ja tööde juhendajate kinnitamine, tegevuskava
 2.  8.kl. üleminekueksami aine ja vormi kinnitamine
 3.  I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 4. Informatsioon

22.veebruar 2022

 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 2. Informatsioon

juuni 2022

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine õppeperioodi lõpul

juuni 2022

 1. 2022/23. õa esialgne kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine kooli lõpetamisel
 3. Informatsioon

august 2022

 1. 2022/23. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2023/24.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks

Recent Posts

 1. Leave a reply
 2. Leave a reply
 3. Leave a reply
 4. Leave a reply
 5. Leave a reply
 6. Leave a reply
 7. Leave a reply
 8. Leave a reply
 9. Leave a reply