Õppenõukogu koosolekud 2023/24

 

30.august 2023 (eelm õa viimane)                         

 1. 2022/23. õa  aruanne, õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2023/24.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 3. Informatsioon

26.september 2022

 1. 2023/24. õa üldtööplaani kinnitamine
 2. Informatsioon

29.november 2023

 1.  8.kl. loovtööde valiku ja tööde juhendajate kinnitamine, tegevuskava
 2.  8.kl. üleminekueksami aine ja vormi kinnitamine
 3.  I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 4. Informatsioon

22.veebruar 2024

 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 2. Informatsioon

juuni 2024

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine õppeperioodi lõpul

juuni 2024

 1. 2023/24. õa esialgne kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine kooli lõpetamisel
 3. Informatsioon

august 2024

 1. 2023/24. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2024/25.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks