Metsapoole kooli võimla sündimise lugu läbi poole sajandi

 Esta Vesik

artikkel avaldatud  2012.a Treimani brošüüris

Millest muust, kui meie võimla saamisloost, saaksingi ma seekordse loo Treimani küla järjekordsesse ajalooraamatusse kirjutada.

Juba 1960-70-ndatel teadsid tollased Metsapoole kooli poisid Vahur Kesküla, Viljar Soomre, Tiit Järv jpt, et kohe-kohe ehitatakse koolile ka võimla. Üks plaan oli selline, et 1968.aastal valminud internaadimaja saab peale 2.korruse, kuhu tuleb võimla saal. Aastad läksid, valitsused vahetusid, Metsapoole kooli lõpetasid ilma võimlata  nii nemad kui ka nende  lapsed. Võimla-jutud olid teinekord valjemad, siis jälle vaiksemad, lootuskiir hakkas kustuma…

Uue hooga ja teoga läks vald peale 2003.aastal, kui taotleti KOIT-kavast võimla ehituseks raha. Otsus võinuks olla positiivne, kuid vald esitas tookord taotluse ka Häädemeeste Keskkooli õppehoone renoveerimiseks. Nüüd tuli valida kahe objekti vahel, sest maakonna komisjon ühte valda kahte rahastust ette ei näinud. Peale jäi keskkool, mis ka renoveerimise sai.

Kuid ei vallavanem Urmas Aava ega koolirahvas olnud veel võimla ehitamise mõtet maha matnud. Esimese dokumendi koolijuhina vormistasin 9.augustil 2005.aastal- see oli taotlus vallavalitsusele detailplaneeringu algatamiseks Metsapoole Põhikooli kinnistul võimla ja õpilaskodu ehitamise eesmärgil. Soov oli kõigepealt saada kaasaegne õpilaskodu, kuhu saaks tuua lapsi väljastpoolt oma kooli piirkonda, sest teadsime ju ette õpilaste arvu olulist vähenemist oma külades. Õpilaskodu taotluse vald küll esitas, aga raha oli napilt ja see jagati olemasolevate õpilaskodude renoveerimiseks.  2007.aastal esitati uus taotlus võimlale. Seegi vastus ei olnud rõõmustav- 12 objekti maakonnas sai rahastuse, meie olime esimesena joone all ehk kolmeteistkümnendad. Need, kes raha said, hakkasid rõõmsasti  oma objekte kas ehitama või renoveerima. Lootust, et joonealusele midagi kukub, oli nullilähedane.

2009.aastal jäi seoses vahepeal toimunud ehitushindade languse ja muude põhjustega osa KOIT (kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuse) -kava investeeringuraha kasutamata ning siseministeerium hakkas tegelema joonealuste taotlustega. Vallavanem sai minister Siim Valmar Kiislerilt sõnumi, et  Metsapoole võimla jaoks on raha olemas. 2010.aastal hakkas vallavalitsus ministeeriumiga läbi rääkima selle üle, kas ja kuidas oleks võimalik ehitada siiski parema paigutusega maja, kui taotlusega esitatud projekt ette nägi (hoonesse oli planeeritud võimla ning poiste ja tüdrukute tööõpetuse klassid, väga palju oli tühja koridoripinda). Vallavanem Urmas Aava pakkus välja meie jaoks ootamatu lahenduse- võtta maha internaadimaja (viimastel aastatel kasutatud algklassimaja ja sööklana), mille renoveerimiseks nagunii kuskilt enam aasataid raha ei saa, planeerida uude hoonesse lisaks võimlale, tööõpetuse ruumidele ka mitmed muud vajalikud õppeklassid ning uus sööklakompleks. Kooli töötajate hulgas oli mitmeid vastuseisjaid, kuid enamik pidas seda väga heaks lahenduseks. See idee oli minule isiklikult väga meeltmööda, sest hakata edaspidi kolme maja peale koolielu jagama, lisaks jooksvad ülalpidamiskulud ja remondikulud, oleks olnud tõeline katsumus ja muidugi väga ebaotstarbekas. Ministeerium andis nõusoleku projekti muutmiseks ning vald kuulutas välja projekti hanke. Komisjon koosseisus Urmas Aava, Toomas Abel, Ly Lehemets, Irja Pede ja mina koolidirektorina valisime välja Projekt O2 OÜ  poolt projekteeritud hoone, arhitektiks oli Ott Ojamaa, projekteerija Elar Lomp. See kena laudvoodriga maja tundus kõige paremini sobivat meie 80-aastase kollase maja kõrvale, nii arvas enamik komisjoni liikmetest.

Talv 2010/11 edenes minu jaoks teosammul- 100% ei saanud milleski veel kindel olla, sest leping EAS-iga oli allkirjastamata, ehitusfirma veel teadmata …

Hange ehitaja leidmiseks õnnestus, pakkumisi oodati 22.veebruariks.  Ehituse peatöövõtjaks valisime AS YIT Ehituse, projektijuhiks sai Alar Saarik, objektijuhiks Allan Kaldmaa, omanikujärelvalvet hakkas teostama Marek Mitri Keskkonnaprojekt OÜ-st.

Märtsis-aprillis 2011 julgesime hakata tegutsema- ehitusplats tuli puudest lagedaks teha, lammutatav maja „varandusest“ tühjaks tassida, koolitöö ja toitlustamine ümber korraldada. 4.mail sõi koolipere viimse lõunasöögi oma vanas sööklas, 5.maist hakkas toitu kohale tooma Ikla kantiin, lauad katsime peamaja saalikeses ja pikapäevarühma ruumis.

9.mail 2011 „langes suure masina pealetungi järel“  valge hoone, tellistest ja paneelidest sai killustik, mis hiljem ehitusplatsi täiteks ära kasutati.

Ehitus läks hooga käima. Pingeline töö jätkus ka vallas, eriti mahukas oli abivallavanem Toomas Abeli töö- tema oli see inimene, kes kirjutas valmis kõik hanked (projekti hanke, ehitaja ja omanikujärelevalve hanked, 2012.aasta suvel ka kõik sisustuse hanked). Toomas on väga täpne ning kogu ehituse jooksul võisime olla kindlad, et ettevõtmisega seotud asjaajamised nii EAS-iga kui muude ametkondadega on õigel ajal ja korrektselt aetud. Töömaht oli oluliselt suurem ka pearaamatupidajal Ly Lehemetsal ja vallasekretäril Külliki Kiiveril.

20.oktoobril 2011, kui maja seinad püsti, katuse konstruktsioonid olemas ja kilegi vihma eest pea kohal, korraldasime nurgakivi asetamise ürituse. Kapsel sai uhkelt täidetud ja külalised kostitatud.

29.veebruaril 2012 toimus Metsapoole Põhikooli võimla avamispidu. Eelmisel õhtul või õigemini ööl vastu avamispäeva sai kogu maja sisustaminegi lõpetatud. Üritusest endast oli meedias palju juttu, nii et tänases kirjutises sellel pikemalt ei peatu. Maja saime kasutama hakata mõni aeg hiljem, alates 26.märtsist, sest veevõtukoht (kaev koos tiigiga ja parkla päästeameti autole) vajas veel tegemist.

Mis meil siis uues majas on? Kõigepealt võimla ja jõusaal, pesuruumid ja saun, poiste tööõpetuse ja tüdrukute kodunduse ruumid, kunstiklass, arvutiklass, 2 klassi algklassidele ja sööklakompleks.

Võimla ehitamise eelarvest ligikaudu 1,199 miljonit eurot katab Euroopa regionaalarengu fondist rahastatav kohalike avalike teenuste arendamise meede, mille elluviijateks on siseministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Projekti omafinantseering moodustab pisut üle veerand miljoni euro.

Minu ja kogu koolirahva erilised tänusõnad vallavalitsusele eesotsas Urmas Aavaga. Aitäh ka vallavolikogule eesotsas Toomas Troskaga, kooli hoolekogule eesotsas Anti Vaiguga, Ikla külaseltsile, Baum OÜ-le, Tuisu OÜ-le, lapsevanematele, vilistlastele ja veel paljudele toetajatele.

On kevad 2012.

Väljas on imeilus kevadine ilm, linnud laulavad, lapsed mängivad maja ees keksu ja tunnevad end mõnusalt. Heliseb koolikell ja õpetaja, kes vaatab, et kõik majja sisenemisel jalgu pühiksid, ruttab viimasena klassiruumi. Seisatan viivu- need kaks kollast koolimaja oleks nagu  igaviku siin koos olnud. Homme tulevad maalrid ja hakkavad fassaadi veel teist korda üle värvima, maja taga on veel haljastustööd vaja lõpetada… küll jõuab…  Mul on tunne, et raske on hingata ja  rõõmupisar laskub silmanurka…

Lõpetan vallavanem Urmas Aava sõnadega, mida ta lausus avamispäeval oma kõne  alustuseks: „Ära tegime!“ ja üleskutsega kõigile, kes seda lugu loevad, eriti Treimani uuele põlvkonnale: „Oma lapsed tooge ikka Metsapoole kooli, ainult nii hoiate oma küla elus!“

Kui enne ei kohtu, siis näeme 2013.aasta sügisel Metsapoole kooli 160.sünnipäeval!

 

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga