2001

2001.a. lõpetanud  79. lend

õp. Helgi Pill

õp. Silvi Koovit

1. Graudina, Monika
2. Kesküla, Varje
3. Laarents, Lauri
4. Maiste, Ülar
5. Mäll, Tauno
6. Männik, Mihkel
7. Pokasaar, Mario
8. Soop, Mario
9. Šohirev, Janari
10. Vaher, Liisi