1980

1980.a. lõpetanud  58. lend

õp. Heidi Müürisepp

1. Aigro, Heino
2. Kesküla, Külli
3. Kimmel, Rezo
4. Kukk, Kalle
5. Meier, Elve
6. Peet, Monika
7. Pokasaar, Rein
8. Rahu, Aire
9. Salak, Maret
10. Tambur, Ago
11. Tähtse, Edi
12. Valtna, Kersti