1975

1975.a. lõpetanud  53. lend

õp. Helgi Aas

1. Grünberg, Aare
2. Hiiemägi, Sirje
3. Holm, Mart
4. Häidma, Ülle
5. Klein, Harri
6. Laidla, Tiina
7. Meier, Merle
8. Metsaots, Aivar
9. Rannaste, Madis
10. Silluste, Eve
11. Taluste, Artur
12. Tähiste, Ago
13. Valgi, Rudolf
14. Vendelin, Vello