1953

1953.a. lõpetanud  XXXI lend

1. Adamson, Elvi
2. Grant, Tiiu
3. Kaljuste, Arvi
4. Kaljuste, Helja
5. Kask, Mall
6. Kosk, Mare
7. Lepp, Alli
8. Link, Aili
9. Link, Aita
10. Naar, Ahto
11. Oraste, Jüri
12. Remmel, Teisi
13. Sepp, Helgi
14. Speek, Ahto
15. Tammoja, Ilma
16. Tilk, Illar
17. Tuuling, Helju
18. Vaik, Lauro