2020

2020.a. lõpetanud 98. lend

Õp.Anne Mäll
Anneli Graudina
Ants Järv
1.Ako Ilmar Ilus
2.Oliver Jakobson
3.Eliina Kallas
4.Donna-Gendra Laansoo
5.Helen Vaik