2018

2018.a. lõpetanud 96. lend

Õp.Anne Mäll
Elsa Kivaste
Ants Järv
1.Kaja Allik
2.Annabell Atka
3.Mirjam Jakobson
4.Angelica Jander
5.Merli Post
6.Hälis Vahenõmm