1950

1950.a. lõpetanud  XXVIII lend

1. Kask, Helmi
2. Koodi, Helene
3. Krapp, Linda
4. Krapp, Magda
5. Kuura, Aino
6. Kärg, Ilme
7. Laats, Ada
8. Laats, Eevi
9. Laur, Heino
10. Leesment, Eevi
11. Meltsas, Maimu
12. Närep, Eedi
13. Oraste, Mai
14. Pärk, Heino
15. Tohv, Leida
16. Veide, Väino
17. Viigand, Asta