TÄHTIS!

KOOLIL UUS MEILIAADRESS!

Alates 1.jaanuarist 2018 töötab ainult

metsapoole@haademeeste.ee

 

Vanal aadressil

kool@metsapoole.edu.ee

me enam kirju kätte ei saa.

 

 

Lastevanemate koosolek

Teisipäeval, 14.novembril kell 15.45 ootame Teid  võimlahoonesse Metsapoole Põhikooli lastevanemate koosolekule.

Päevakava:

Tervituskohv ja kook

  1. Lühikoolitus „Nutisõltuvus, selle avaldumise märkamine ja lapsevanema sekkumine“,

koolitust viib läbi Eda Leesalu, Pärnu Haigla Pärnumaa Laste ja noorte vaimse tervise keskus

2. Lühike kokkuvõte eelmisest kooliaastast ja käesoleva õppeaasta korraldus.

Direktor Esta Vesik

Lastevanemate vestlused aineõpetajate ja klassijuhatajatega.