Õppenõukogu koosolekud 2020/21

 

31.august 2020 (eelm õa viimane)                                 

 1. 2019/20 õa  aruanne, õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2020/21.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 3. Informatsioon

1.oktoober 2020

 1. 2020/21. õa üldtööplaani kinnitamine
 2. Kooli põhimääruse muudatuste läbi arutamine ja arvamuse andmine
 3. Informatsioon

26.november 2020

 1.  Kooli sisehindamise tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks
 2.  8.kl. loovtööde valiku ja tööde juhendajate kinnitamine, tegevuskava
 3.  8.kl. üleminekueksami aine ja vormi kinnitamine
 4.  I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine

Detsember 2021

 1. Kooli arengukava aastateks 2021-2023 läbi arutamine ja arvamuse andmine

18.veebruar 2021

 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 2. Informatsioon

… .juuni 2021

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine õppeperioodi lõpul

… .juuni 2021

 1. 2020/21. õa esialgne kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine kooli lõpetamisel
 3. Informatsioon

… .august 2021

 1. 2020/21. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2021/22.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 3. Informatsioon

Värsked postitused

 1. Lisa kommentaar
 2. Lisa kommentaar
 3. Ilusat emadepäeva! Lisa kommentaar
 4. Lisa kommentaar
 5. Häädemeeste valla noortevolikogu soovitused vaheajaks! ILUSAT VAHEAEGA!!! Lisa kommentaar
 6. Käes on oodatud koolivaheaeg… Lisa kommentaar
 7. Lisa kommentaar
 8. Head õpilased ja lapsevanemad! Alates 16.märtsist on Metsapoole Põhikool suletud. Õppimine toimub e-õppe vahendusel. Kool jagab värsket infot e-kooli kaudu ning teavet võib küsida direktori telefonil 58190593. Lisa kommentaar
 9. Lisa kommentaar