Õppenõukogu koosolekud 2018/19

30.august (eelm õa viimane)                                 

 1. 2017/18. õa  aruanne, õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2018/19.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 3. Informatsioon

5.oktoober

 1. 2017/18. õa üldtööplaani kinnitamine
 2. Informatsioon- kooli 165.aastapäeva tähistamisega seotud teavitused

30.november

 1.  8.kl. loovtööde valiku ja tööde juhendajate kinnitamine, tegevuskava
 2.  8.kl. üleminekueksami aine ja vormi kinnitamine
 3. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine

 21.veebruar

 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 2. Informatsioon

… .juuni

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine õppeperioodi lõpul

13.juuni

 1. 2018/19. õa esialgne kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine kooli lõpetamisel
 3. Informatsioon

… .august

 1. 2018/19. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2019/20.õa töökorraldus , valmisolek uueks õppeaastaks
 3. Informatsioon