Õppenõukogu koosolekud 2021/22

 

25.august 2021 (eelm õa viimane)   

 1. Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine                      
 2. 2020/21. õa  aruanne, õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 3. Muudatused Metsapoole Põhikooli õppekava üldosa punktis 4 „Tunnijaotusplaan Metsapoole Põhikoolis õppeaineti ja klassiti, valikainete loend ja valimise põhimõtted“ ja muudatuste rakendamine.
 4. 2021/22.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 5. Informatsioon

28.september 2021

 1. 2021/22. õa üldtööplaani kinnitamine
 2. Informatsioon

25.november 2021

 1.  8.kl. loovtööde valiku ja tööde juhendajate kinnitamine, tegevuskava
 2.  8.kl. üleminekueksami aine ja vormi kinnitamine
 3.  I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 4. Informatsioon

23.veebruar 2022

 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 2. Informatsioon

juuni 2022

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine õppeperioodi lõpul

juuni 2022

 1. 2021/22. õa esialgne kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine kooli lõpetamisel
 3. Informatsioon

august 2022

 1. 2021/22. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2022/23.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks

Värsked postitused

 1. Lisa kommentaar
 2. Lisa kommentaar
 3. Lisa kommentaar
 4. Lisa kommentaar
 5. Lisa kommentaar
 6. Lisa kommentaar
 7. Alates esmaspäevast, 3.maist ootame kooli 1.-4.ja 9.klasside õpilasi. Lisa kommentaar
 8. Lisa kommentaar
 9. Lisa kommentaar