Õppenõukogu koosolekud 2020/21

 

31.august 2020 (eelm õa viimane)                                 

 1. 2019/20 õa  aruanne, õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2020/21.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 3. Informatsioon

1.oktoober 2020

 1. 2020/21. õa üldtööplaani kinnitamine
 2. Kooli põhimääruse muudatuste läbi arutamine ja arvamuse andmine
 3. Informatsioon

26.november 2020

 1.  Kooli sisehindamise tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks
 2.  8.kl. loovtööde valiku ja tööde juhendajate kinnitamine, tegevuskava
 3.  8.kl. üleminekueksami aine ja vormi kinnitamine
 4.  I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine

Detsember 2021

 1. Kooli arengukava aastateks 2021-2023 läbi arutamine ja arvamuse andmine

18.veebruar 2021

 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 2. Informatsioon

… .juuni 2021

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine õppeperioodi lõpul

… .juuni 2021

 1. 2020/21. õa esialgne kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine kooli lõpetamisel
 3. Informatsioon

… .august 2021

 1. 2020/21. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2021/22.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 3. Informatsioon

Värsked postitused

 1. Lisa kommentaar
 2. Alates esmaspäevast, 3.maist ootame kooli 1.-4.ja 9.klasside õpilasi. Lisa kommentaar
 3. Lisa kommentaar
 4. Lisa kommentaar
 5. Kooli lipu õnnistamine 13.11.2020 kooli 167. sünnipäeval Lisa kommentaar
 6. ÜRITUS JÄÄB ÄRA!!! Lisa kommentaar
 7. Lisa kommentaar
 8. Lisa kommentaar
 9. Ilusat emadepäeva! Lisa kommentaar