Õppenõukogu koosolekud 2021/22

 

25.august 2021 (eelm õa viimane)   

 1. Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine                      
 2. 2020/21. õa  aruanne, õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 3. Muudatused Metsapoole Põhikooli õppekava üldosa punktis 4 „Tunnijaotusplaan Metsapoole Põhikoolis õppeaineti ja klassiti, valikainete loend ja valimise põhimõtted“ ja muudatuste rakendamine.
 4. 2021/22.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 5. Informatsioon

28.september 2021

 1. 2021/22. õa üldtööplaani kinnitamine
 2. Informatsioon

25.november 2021

 1.  8.kl. loovtööde valiku ja tööde juhendajate kinnitamine, tegevuskava
 2.  8.kl. üleminekueksami aine ja vormi kinnitamine
 3.  I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 4. Informatsioon

23.veebruar 2022

 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 2. Informatsioon

juuni 2022

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine õppeperioodi lõpul

juuni 2022

 1. 2021/22. õa esialgne kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine kooli lõpetamisel
 3. Informatsioon

august 2022

 1. 2021/22. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2022/23.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks

Värsked postitused

 1. Lisa kommentaar
 2. Lisa kommentaar
 3. Alates esmaspäevast, 3.maist ootame kooli 1.-4.ja 9.klasside õpilasi. Lisa kommentaar
 4. Lisa kommentaar
 5. Lisa kommentaar
 6. Kooli lipu õnnistamine 13.11.2020 kooli 167. sünnipäeval Lisa kommentaar
 7. ÜRITUS JÄÄB ÄRA!!! Lisa kommentaar
 8. Lisa kommentaar
 9. Lisa kommentaar