Õppenõukogu koosolekud 2021/22

 

30.august 2022 (eelm õa viimane)   

 1. Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine                      
 2. 2021/22. õa  aruanne, õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 3. 2022/23.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 4. Informatsioon

29.september 2022

 1. 2022/23. õa üldtööplaani kinnitamine
 2. Informatsioon

29.november 2022

 1.  8.kl. loovtööde valiku ja tööde juhendajate kinnitamine, tegevuskava
 2.  8.kl. üleminekueksami aine ja vormi kinnitamine
 3.  I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 4. Informatsioon

22.veebruar 2022

 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 2. Informatsioon

juuni 2022

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine õppeperioodi lõpul

juuni 2022

 1. 2022/23. õa esialgne kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine kooli lõpetamisel
 3. Informatsioon

august 2022

 1. 2022/23. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2023/24.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks

Värsked postitused

 1. Lisa kommentaar
 2. Lisa kommentaar
 3. Lisa kommentaar
 4. Lisa kommentaar
 5. Lisa kommentaar
 6. Lisa kommentaar
 7. Lisa kommentaar
 8. Lisa kommentaar
 9. Lisa kommentaar