Õppenõukogu koosolekud 2018/19

30.august 2018 (eelm õa viimane)                                 

 1. 2017/18. õa  aruanne, õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2018/19.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 3. Informatsioon

5.oktoober 2018

 1. 2018/19. õa üldtööplaani kinnitamine
 2. Informatsioon- kooli 165.aastapäeva tähistamisega seotud teavitused

30.november 2018

 1.  8.kl. loovtööde valiku ja tööde juhendajate kinnitamine, tegevuskava
 2.  8.kl. üleminekueksami aine ja vormi kinnitamine
 3. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine

 21.veebruar 2019

 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 2. Informatsioon

… .juuni 2019

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine õppeperioodi lõpul

13.juuni 2019

 1. 2018/19. õa esialgne kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine kooli lõpetamisel
 3. Informatsioon

… .august 2019

 1. 2018/19. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2019/20.õa töökorraldus , valmisolek uueks õppeaastaks
 3. Informatsioon

Värsked postitused

Otsime uut töötajat! TÄHTAEGA UUENDATUD!

Metsapoole Põhikool pakub 2019/20.õppeaastast tööd eesti keele ja kirjanduse õpetajale.

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 10.augustiks 2019 Metsapoole Põhikool, Metsapoole küla 86010, Häädemeeste vald, Pärnumaa või metsapoole@haademeeste.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt tel 58190593.

 1. kommenteerimine on välja lülitatud
 2. Olete oodatud! Olete oodatud! kommenteerimine on välja lülitatud
 3. kommenteerimine on välja lülitatud
 4. kommenteerimine on välja lülitatud
 5. kommenteerimine on välja lülitatud
 6. kommenteerimine on välja lülitatud
 7. On aeg hakata sättima! On aeg hakata sättima! kommenteerimine on välja lülitatud
 8. kommenteerimine on välja lülitatud
 9. kommenteerimine on välja lülitatud