Õppenõukogu koosolekud 2019/20

30.august 2019 (eelm õa viimane)                                 

 1. 2018/19. õa  aruanne, õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2019/20.õa töökorraldus, valmisolek uueks õppeaastaks
 3. Informatsioon

26.september 2019

 1. 2019/20. õa üldtööplaani kinnitamine
 2. Informatsioon

28.november 2019

 1.  8.kl. loovtööde valiku ja tööde juhendajate kinnitamine, tegevuskava
 2.  8.kl. üleminekueksami aine ja vormi kinnitamine
 3. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine

20.veebruar 2020

 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemuste läbi arutamine
 2. Informatsioon

… .juuni 2020

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine õppeperioodi lõpul

11.juuni 2019

 1. 2018/19. õa esialgne kokkuvõte
 2. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuste väljaandmise otsustamine kooli lõpetamisel
 3. Informatsioon

… .august 2019

 1. 2019/20. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2020/21.õa töökorraldus , valmisolek uueks õppeaastaks
 3. Informatsioon

Värsked postitused

 1. Lisa kommentaar
 2. Lisa kommentaar
 3. Lisa kommentaar
 4. Lisa kommentaar
 5. Laupäeval, 28.septembril MAAL ELAMISE PÄEV. Metsapoole kool avatud, tule külla! Lisa kommentaar
 6. Lisa kommentaar
 7. Otsime uut töötajat! TÄHTAEGA UUENDATUD! Otsime uut töötajat! TÄHTAEGA UUENDATUD! kommenteerimine on välja lülitatud
 8. kommenteerimine on välja lülitatud
 9. Olete oodatud! Olete oodatud! kommenteerimine on välja lülitatud