Tasemetööd ja eksamid

2016/2017. õppeaasta tasemetööd

3. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles – 10. mai 2017. a;
  • matemaatikas – 16. mai 2017. a.

6. klassi tasemetööd:

  • eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena – 3. mai 2017. a;
  • matemaatikas – 9. mai 2017. a;
  • kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles, ühiskonnaõpetuses või vene õppekeelega koolide puhul vene keeles – 18. mai 2017. a.

 

2016/2017. õppeaasta ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • Eesti keel – 1. juuni 2017.a;
  • matemaatika – 7. juuni 2017.a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2017. aasta 1. veebruariks.