Õpetajad

2021/22

Heino Einaste– füüsika, matemaatika, poiste tööõpetus, arvutiõpetus, IT tugi

heino.einaste@mail.ee

Anneli Graudina– õppealajuhtaja, vene keel, tüdrukute käsitöö, inimeseõpetus

anneli.graudina@gmail.com

Ants Järv– bioloogia, keemia, huvijuht

ants.jarv.002@mail.ee

Elsa Kivaste– matemaatika, õpiabi

elsakivaste@mail.ee

Silvi Koovit– kehaline kasvatus, kunst

silvi.koovit.001@mail.ee

Tiina Laidla– tants

tiina.laidla@mail.ee

Viire Talts– inglise keel

viiretalts@gmail.com

Virge Lind– muusika

virgemaiste@gmail.com

Anne Mäll– algõpetus

anne.mall3@gmail.ee

Artur Taluste– ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia

arturtaluste@gmail.com

Evi Vaher– eesti keel, õpiabi

tikaevi1@hot.ee

Esta Vesik– direktor

metsapoole@haademeeste.ee