Õpetajad

2022/23

Heino Einaste– füüsika, poiste tööõpetus, arvutiõpetus, IT tugi

heino.einaste@mail.ee

Anneli Graudina– õppealajuhtaja, vene keel, tüdrukute käsitöö, inimeseõpetus

anneli.graudina@gmail.com

Ants Järv– bioloogia, keemia, huvijuht

ants.jarv.002@mail.ee

Signe Post– matemaatika, õpiabi

signe.post@mail.ee

Piret Born– kehaline kasvatus

piret.maiste.001@mail.ee

Tiina Laidla– tants

tiina.laidla@mail.ee

Viire Talts– inglise keel, õpiabi

viiretalts@gmail.com

Virge Lind– muusika

virgemaiste@gmail.com

Jane Murulauk– algõpetus

janely777@hotmail.com

Artur Taluste– ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia

arturtaluste@gmail.com

Marju Naar– eesti keel

marju.naar@gmail.com

Tiiu Leis– kunstiõpetus

tiiuleis@gmail.com

Esta Vesik– direktor

metsapoole@haademeeste.ee