Koolipere

Õpilasi koolis 2013/14. õa

tüdrukuid poisse kokku klassijuhataja
I klass 5 2 7 Anne Mäll
II klass 2 2 4 Anneli Graudina
III klass 3 4 7 Anneli Graudina
IV klass 2 1 3 Elsa Kivaste
V klass 5 0 5 Elsa Kivaste
VI klass 0 0 0
VII klass 2 3 5 Taavi Maidle
VIII klass 3 3 6 Evi Vaher
IX klass 1 1 2 Evi Vaher
Kokku 23 16 39